Doa Wehdah

Tiada Tuhan selain ALLAH
Tuhan yang Maha Esa dan kami berserah kepadaNya,

Tiada Tuhan yang disembah selain ALLAH
kami tidak menyerah selain kepadaNya
kami mengikhlaskan tunduk kepadaNya walaupun dibenci oleh org musyrik,

Tiada Tuhan selain ALLAH
Tuhan kami dan Tuhan nenek moyang kami yang terdahulu,

Tiada Tuhan yang disembah selain ALLAH
Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa
Dia telah menunaikan janjiNya
Dia telah memenangkan hambaNya
Dia telah memuliakan tenteraNya
dan Dia telah mengalahkan musuhNya berseorangan,

Bagi ALLAH segala kerajaan, dan bagiNya segala pujian
Dia yang menghidupkan dan mematikan
Dia yang mematikan dan menghidupkan
dan sedangkan Dia Maha Hidup dan tidak mati,

Dalam segala kekuasaan dan kebajikan
dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu,

ALLAH Maha Besar!!!
ALLAH Maha Besar!!!
ALLAH Maha Besar!!!

0 comments:

Related Posts with Thumbnails