Membina Ketahanan Diri


Sedikit Perkongsian...

Petikan buku siri motivasi Membina Ketahanan Dirii' oleh GEORGE LEONARD et. al.

Dalam diri kita terdapat timbunan tenaga yang belum digunakan, di mana jumlahnya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan boleh digunakan. Seandainya kita dapat menggali 10% daripada tenaga ini dan menambahkannya pada tenaga yang sekarang kita miliki, maka hidup kita akan mengalami perubahan yang besar. Berikut adalah cara untuk menggali tenaga yang tersembunyi itu:

1. MANFAATKAN RASA MARAH


Ada ketikanya kita perlu melontarkan kemarahan kita dan biarlah dunia ini mengetahuinya. Sungguhpun begitu, selalu terbuka kemungkinan bagi kita menyalurkan tenaga dari kejengkelan, bahkan kemarahan, dan menyalurkannya bagi suatu kegiatan yang positif. bila anda rasa kemarahan itu mula mendidih, maka carilah pekerjaan yang anda senangi dan salurlah kemarahan itu dengan memberikan tumpuan pada pekerjaan yang anda senangi itu.

2. BERILAH PENEKANAN PADA SIKAP POSITIF MENGHADAPI BERBAGAI KEADAAN

Berbagai pemelitian telah membuktikan bahawa orang yang memandang kehidupan ini dengan positif akan lebih kecil kemungkinannya untuk menderita sakit, daripada orang yang memandang kehidupan ini dengan pandangan yang negatif. Mereka juga memiliki lebih banyak tenaga. Bila kita mengakui suatu hal yang negatif, maka itu bukan bererti kita meratapinya, tetapi kita menghadapi kenyataan itu dan berjalan terus. Dengan mengutarakan hal-hal buruk yang anda alami pada seorang teman, maka ada kemungkinan anda akan merasa lebih segar dan bertenaga.

3. KATAKAN HAL YANG BENAR

Teknik pengutaraan kebenaran ini baru dapat memberikan hasil yang besar, apabila ia dipakai untuk mengungkapkan hati nurani anda, bukan untuk mengejek orang lain dan memaksakan kehendak sendiri. Dalam teknik pengutaraan kebenaran ini juga terdapat unsur risiko, cabaran, sukacita dan yang lebih penting lagi ia membangkitkan tenaga.

4. TENTUKAN KEUTAMAAN

Ada suatu fakta penting yang perlu kita tetapkan dalam membuat pilihan. Fakta itu ialah, bahawa untuk bergerak ke suatu arah tertentu, maka anda perlu mengenepikan arah lainnya. Niat yang jelas untuk melakukan suatu tindakan, kerapkali dapat menghilangkan kelesuan semangat. Pilihan yang salah adalah lebih baik daripada tidak melakukan pilihan sama sekali. Mulalah meyusun senarai keutamaan kerja yang akan anda lakukan bagi satu hari, satu minggu dan satu bulan. Selain pembahagian janga pendek, anda juga disarankan untuk membuat pembahagian yang sama untuk matlamat jangka panjang.

5. BUATLAH KOMITMEN

Tiada hal yang lebih membangkitkan tenaga daripada penetapan batas waktu yang mantap dan kukuh. Kita semua tentu pernah mengalamisituasi bagaimana kita terpaksa berjaga malam untuk mengejar batas waktu penyerahan suatu makalah, atau penyerahan dokumen tender. Oleh itu, kita haruslah membuat komitmen dengan mengumumkan batas waktu yang anda tetapkan sendiri pada orang lain. Semakin kukuh batas waktunya, semakin sukar ia hendak dilanggar dan semakin besar tenaga yang dituntut daripada anda untuk menyelesaikan pekerjaan.

6. TERUSLAH BERGERAK


Anda tidak dapat menggali tenaga secara paksa. Anda tidak dapat membangunkannya kalau anda tidak menggunakannya. Berdiam diri sebentar adalah sebahagian daripada setiap rencana tindakan. Tetapi sikap berdiam diri yang tidak disusuli dengan tindakan positif akan membuat anda putus asa. Hakikatnya, masih terdapat banyak pekerjaan yang konstruktif dan kreatif untuk dilakukan. Semua kita berkeupayaan meningkatkan tenaga diri kita.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails